Menu Close

Tag: อาหารที่มีแคลเซียม

โรคกระดูกพรุน รู้ปัจจัยเสี่ยง ป้องกันได้ รู้ก่อนป้องกันก่อน

โรคกระดูกเป็นภาวะที่มวลกระดูกหรือความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลง ร่วมกับการมีความเสื่อมของโครงสร้างภายในกระดูกทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง ทำให้กระดูกหักง่าย ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคกระดูกพรุน 1.วัยหมดประจำเดือนหรือผู้สูงอายุทั้งหญิงและชาย แต่ผู้หญิงจะมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายเนื่องจากผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจน พอหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นตัวช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายก็น้อยลง ผู้หญิงจึงมีโอกาสกระดูกพรุ่นได้เร็วกว่าผู้ชาย 2.  ชาติพันธุ์ เป็นคนเอเชียและคนผิวขาว มีโอกาสเป็นมากว่า 3. รูปร่าง เป็นคนผอมบาง ตัวเล็ก มีโอกาสเป็นมากกว่า 4. ประวัติคนในครอบครัว หากคนในครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุนหรือเคยหกล้มแล้วกระดูกหักเราก็มีความเสี่ยงกระดูกพรุนเหมือนคนในครอบครัว 5. อาหาร ทานอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอ หรือ ทานอาหารโปรตีน…