9 สิ่งที่ผู้สูงอายุควรทำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุเป็นคำที่ผู้สูงอายุไม่ค่อยจะอยากได้ยินเพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่แก่ วันนี้มีวิธีที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่แบบไม่แก่มาบอกกันนะคะ ง่ายๆแค่9 สิ่งเท่านั้น   ได้รับอาหารเพียงพอไม่มากหรือน้อยเกินไป ให้แคลเซียม 1500 มิลลิกรัม/วัน อาจร่วมกับวิตามินดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่ได้ออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงบุหรี่ และ แอลกอฮอล์ ควบคุมโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้น้ำหนักตัวเกิน

Read more