Menu Close

Tag: ผมร่วง

ผมบาง ผมร่วง หัวล้าน จากพันธุกรรม รักษายังไง

ศีรษะล้านในผู้ชายทั่วไปเมื่ออายุสูงขึ้นนั้นมีปัจจัยเกี่ยวข้อง 3 ประการคือ ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม ปัจจัยทางด้านฮอร์โมน ปัจจัยทางการเสื่อมของร่างกาย โดยที่ปัจจัยทั้ง 3 มีความเกี่ยวข้องกัน โรคผมร่วงทางพันธุกรรมที่พบมากเป็นอันดับแรกและเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ก็คือ androgenetic alopecia รองลงมาคือ alopecia areata (แบบร่วงหย่อมกลมๆจนถึงร่วงทั้งศีรษะ) บทความนี้แอดมินขอพูดถึง แต่ androgenetic alopecia อย่างเดียวก่อนนะคะ androgenetic alopecia เป็นโรคพันธุกรรมที่การบางของเส้นผมเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนแอนโดรเจน ผมจะเริ่มบางตั้งแต่อายุ…