Menu Close

Tag: ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง

5 สัญญาณอันตราย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกกันว่า “Stroke” เกิดจากการตีบ อุดตัน หรือการแตกของหลอดเลือดสมอง ทำให้เนื้อสมองถูกทำลาย สูญเสียการรทำงาน ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น • ความดันโลหิตสูง • เบาหวาน • โรคหัวใจ • ความเสื่อมของหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ • ไขมันในเลือดสูง • สูบบุหรี่ • ดื่มสุรา • ความอ้วน…