โรคอีสุกอีใส สาเหตุ อาการ การติดต่อ การป้องกัน และ ยารักษาอีสุกอีใสสำหรับผู้ใหญ่ ยารักษาอีสุกอีใสสำหรับเด็ก

โรคอีสุกอีใสเป็นโรคไข้ออกผื่นและตุ่ม ซึ่งพบบ่อยในเด็กอาการมักไม่รุนแรง แต่บางครั้งอาจก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้โดยเฉพาะเด็กเล็ก และผู้มีภูมิคุมกันบกพร่อง สาเหตุของโรคอีสุกอีใส เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Varicella-Zoster Virus (VZV) ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคงูสวัด โดยทั่วไปมักพบการระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน แต่ก็พบได้ประปรายตลอดทั้งปี การติดต่อโรคอีสุกอีใส ติดต่อโดยการสัมผัสถูกตุ่มน้ำโดยตรงหรือสัมผัสถูกของใช้ (เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ที่นอน)

Read more

โรคหวัด โรคฮิตสำหรับเด็กๆช่วงวัยเริ่มเข้าอนุบาล

  ใกล้จะถึงฤดูแห่งการเปิดเทอม เด็กๆที่กำลังจะเข้าเรียนเป็นครั้งแรก เพิ่งเริ่มเข้าอนุบาล วัยนี้จะเป็นวัยที่ป่วยบ่อยมาก  จากตอนแรกเป็นเด็กที่แข็งแรงไม่ค่อยป่วย แต่พอไปโรงเรียน เจอเพื่อนเท่านั้นแหละ ป่วยบ่อยเลย  เรามาดูสาเหตุของการเป็นหวัด อาการ และวิธีดูแลเบื้องต้นนะคะ หวัดจะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส พบบ่อยมากในวันเด็กเล็ก ดูจะเป็นเรื่องปกติมากที่เด็กเล็กจะเป็นหวัดปีละ 8 ครั้งขึ้นไป                 สาเหตุที่เด็กเล็กจะเป็นหวัด นั่นก็เป็นเพราะ

Read more