fbpx
Sunday, 31 July 2022

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ ควรฉีดอะไรมีบ้างตามมาตรฐานสากล ?

26 Mar 2020
1876

ถ้าพูดถึงวัคซีนแล้วปกติก็จะนึกถึงเวลาเป็นเด็กๆ ที่เราต้องฉีดกัน คนส่วนใหญ่จะเข้าใจและให้ความสำคัญแต่เด็กที่ต้องฉีดวัคซีน แต่ก็ยังแล้วก็ยังมีวัคซีนที่แนะนำให้ผู้ใหญ่ควรฉีดตามมาตรฐานสากล (ACIP) ดังนี้

1.วัคซีนปอดอักเสบแบบรุกล้ำ (IPV) หรือที่เรารู้จักกันว่า ติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นเอง ควรฉีดทุกคนเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป โดยฉีก 2 เข็ม (PCV13+PPSV23) ห่างกัน 6-12 เดือน แล้วจะมีผลคุ้มกันตลอดชีวิต วัคซีนนี้จำเป็นเมื่อป่วยเรื้อรังเข้านอนโรงพยาบาลนานๆ

2.วัคซีนป้องกันงูสวัด (Herpes Zoster) ควรฉีดทุกคนเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป เข็มเดียวคุมกันตลอดชีวิต คนที่เคยเป็นงูสวัดมาแล้วก็แนะนำให้ฉีดด้วย เพราะตามงานวิจัยพบว่าถึงเป็นงูสวัดมาแล้ววัคซีนก็ยังลดโอกาสการติดเชื้อซ้ำได้

3.วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ควรฉีดทุกคน ทุกอายุ ปีละครั้ง จะมีผลป้องกันการเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ประมาณ 50-60% ในกรณีที่เป็นไข้หวัดใหญ่ การเคยได้วัคซีนมาก่อนก็มีผลช่วยให้ความรุนแรงของโรคลดลงเมื่อเป็นได้

4.วัคซีนตับอักเสบจากไวรัสบี (HBV) ผู้ใหญ่คนไทยทุกคนไม่ว่าอายุเท่าใด ควรมีภูมึคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี หากไม่มีภูมิคุ้มกัน ควรฉีดวัคซีน HBV เพราะเป็นโรคที่มีความรุนแรงแต่ป้องกันได้ ต้องฉีดชุดละ 3 เข็ม ซึ่งจะมีผลคุ้มกันตลอดชีวิต สำหรับผู้ที่แน่ใจว่าเคยได้รับวัคซีนนี้มาแล้วในวันเด็กไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกัน แต่หากยังไม่แน่ใจสามารถตรวจเลือดดู HBsAb หากได้ผลลบ แสดงว่าไม่มีภูมิคุ้มกัน ควรฉีดวัคซีนตับอักเสบจากไวรัสบี (HBV)

5.วัคซีนกระตุ้นบาดทะยัก(Tetanus) คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนบาดทะยักตั้งแต่เป็นเด็กอยู่แล้วซึ่งเป็นวัคซีนพื้นฐาน แต่วัคซีนนี้ควรได้รับการฉีดกระตุ้น (เข็มเดียว) ทุก 10 ปี เพื่อให้ภูมิคุ้มคันยังอยู่ ในผู้หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะให้ฉีดวัคซีนทุกครรภ์ ครรภ์ละ 3 เข็มรวด แต่วิธีสร้างภูมิคุ้มกันโรคนี้อย่างถูกหลักวิชาคือฉีดให้ครบ 3 เข็มเมื่อวันเด็กก็พอแล้ว หลังจากนั้นก็คอยฉีดกระตุ้นเข็มเดียวทุก 10 ปีก็พอ

6.วัคซีนหัดเยอรมัน (Rubella) เฉพาะผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ทุกคนควรตรวจดูภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน หากไม่มีภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันควรฉีดวัคซีนหัดเยอรมันก่อนที่จะตั้งครรภ์ เพราะหากแม่ตั้งครรภฺเป็นหัดเยอรมันจะมีความรุนแรงอาจทำให้ทารกพิการได้

 

ข้อมูลจากบทความของนพ.สันต์  ใจยอดศิลป์ ในวารสารชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย

ถ้าพูดถึงวัคซีนแล้วปกติก็จะนึกถึงเวลาเป็นเด็กๆ ที่เราต้องฉีดกัน คนส่วนใหญ่จะเข้าใจและให้ความสำคัญแต่เด็กที่ต้องฉีดวัคซีน แต่ก็ยังแล้วก็ยังมีวัคซีนที่แนะนำให้ผู้ใหญ่ควรฉีดตามมาตรฐานสากล (ACIP) ดังนี้

1.วัคซีนปอดอักเสบแบบรุกล้ำ (IPV) หรือที่เรารู้จักกันว่า ติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นเอง ควรฉีดทุกคนเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป โดยฉีก 2 เข็ม (PCV13+PPSV23) ห่างกัน 6-12 เดือน แล้วจะมีผลคุ้มกันตลอดชีวิต วัคซีนนี้จำเป็นเมื่อป่วยเรื้อรังเข้านอนโรงพยาบาลนานๆ

2.วัคซีนป้องกันงูสวัด (Herpes Zoster) ควรฉีดทุกคนเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป เข็มเดียวคุมกันตลอดชีวิต คนที่เคยเป็นงูสวัดมาแล้วก็แนะนำให้ฉีดด้วย เพราะตามงานวิจัยพบว่าถึงเป็นงูสวัดมาแล้ววัคซีนก็ยังลดโอกาสการติดเชื้อซ้ำได้

3.วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ควรฉีดทุกคน ทุกอายุ ปีละครั้ง จะมีผลป้องกันการเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ประมาณ 50-60% ในกรณีที่เป็นไข้หวัดใหญ่ การเคยได้วัคซีนมาก่อนก็มีผลช่วยให้ความรุนแรงของโรคลดลงเมื่อเป็นได้

4.วัคซีนตับอักเสบจากไวรัสบี (HBV) ผู้ใหญ่คนไทยทุกคนไม่ว่าอายุเท่าใด ควรมีภูมึคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี หากไม่มีภูมิคุ้มกัน ควรฉีดวัคซีน HBV เพราะเป็นโรคที่มีความรุนแรงแต่ป้องกันได้ ต้องฉีดชุดละ 3 เข็ม ซึ่งจะมีผลคุ้มกันตลอดชีวิต สำหรับผู้ที่แน่ใจว่าเคยได้รับวัคซีนนี้มาแล้วในวันเด็กไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกัน แต่หากยังไม่แน่ใจสามารถตรวจเลือดดู HBsAb หากได้ผลลบ แสดงว่าไม่มีภูมิคุ้มกัน ควรฉีดวัคซีนตับอักเสบจากไวรัสบี (HBV)

5.วัคซีนกระตุ้นบาดทะยัก(Tetanus) คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนบาดทะยักตั้งแต่เป็นเด็กอยู่แล้วซึ่งเป็นวัคซีนพื้นฐาน แต่วัคซีนนี้ควรได้รับการฉีดกระตุ้น (เข็มเดียว) ทุก 10 ปี เพื่อให้ภูมิคุ้มคันยังอยู่ ในผู้หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะให้ฉีดวัคซีนทุกครรภ์ ครรภ์ละ 3 เข็มรวด แต่วิธีสร้างภูมิคุ้มกันโรคนี้อย่างถูกหลักวิชาคือฉีดให้ครบ 3 เข็มเมื่อวันเด็กก็พอแล้ว หลังจากนั้นก็คอยฉีดกระตุ้นเข็มเดียวทุก 10 ปีก็พอ

6.วัคซีนหัดเยอรมัน (Rubella) เฉพาะผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ทุกคนควรตรวจดูภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน หากไม่มีภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันควรฉีดวัคซีนหัดเยอรมันก่อนที่จะตั้งครรภ์ เพราะหากแม่ตั้งครรภฺเป็นหัดเยอรมันจะมีความรุนแรงอาจทำให้ทารกพิการได้

 ข้อมูลจากบทความของนพ.สันต์  ใจยอดศิลป์ ในวารสารชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย

หากอ่านมาถึงตรงนี้แล้วสงสัยสามารถกดปุ่มตามด้านล่างสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ

click line morya

ปรึกษาโดยตรงที่ร้าน

สอบถามเพิ่มเติม Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40mvi8178v
FB: https://www.facebook.com/rukyaphama8/

สามารถติดตามหมอยาอยากเล่าได้ทาง youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCVFagi33TD86ZSaWsPUXwew

บทความโดย ภญ.ยุพเรศ  ภัทรอนันต์พงศ์

เลขใบประกอบวิชาชีพ ภ.24887

ติดต่อได้เลยค่ะ