fbpx
Saturday, 18 May 2024

เบาหวานคือ อะไร สาเหตุเกิดจากอะไร เบาหวานมีกี่ประเภท

เบาหวานคือ อะไร สาเหตุเบาหวานเกิดจากอะไร เบาหวานมีกี่ประเภท

เบาหวานคือ

โรคที่เกิดจากตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) ได้น้อยหรือไม่ได้เลย ซึ่งฮอร์โมนอินซูลินมีหน้าที่ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลให้เป็นพลังงาน

สาเหตุเบาหวาน

เมื่อร่างกายของผู้เป็นเบาหวานมีอินซูลินน้อยหรือไม่มีเลย น้ำตาลก็ไม่ถูกนำไปใช้ทำให้เกิดการคั่งของน้ำตาลในเลือดและตามอวัยวะต่างๆ และเมื่อน้ำตาลคั่งในเลือดมากๆ ก็จะถูกไตกรองออกมาในปัสสาวะ ทำให้เราเจอมดขึ้นปัสสาวะได้ เราเลยเรียกโรคนี้ว่าเบาหวาน

เบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1.เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน เป็นชนิดที่พบน้อย แต่เป้นชนิดที่รุนแรง และอันตรายมาก มักพบในเด็กและคนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่พบในผู้สูงอายุนะคะ จะพบในผู้สูงอายุบ้างแต่พบได้น้อยค่ะ

เบาหวานชนิดนี้คือตับอ่อนสร้างอินซูลินไม่ได้เลยหรือได้น้อยมาก  เป็นผลมาจากกรรมพันธุ์ ร่วมกับการติดเชื้อหรือได้รับสารพิษจากภายนอก

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินนี้จะต้องฉีดอินซูลินทุกวันเพื่อช่วยในการเผาผลาญน้ำตาลหากไม่ฉีดอินซูลิน ร่ายการจะเผาผลาญไขมันแทน ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะผอมเร็ว และหากเป็นรุนแรงจะมีการคั่งของคีโตนเนื่องจากคีโตนเป็นผลที่ได้จากการเผาผลาญไขมัน ซึ่งคีโตนมีพิษต่อระบบประสาท ทำให้หมดสติตายได้รวดเร็ว เรียกว่าภาวะคั่งคดีโตนหรือคีโตซีส (ketosis)

เบาหวานคือ เบาหวานสาเหตุ

2.เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน เป็นเบาหวานที่พบกันโดยส่วนใหญ่ ไม่ค่อยรุนแรง พบมากในผู่ที่อายุมากกว่า 40 ปี แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พบในเด็กหรือวัยรุ่น

ตับอ่อนของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินยังสามารถสร้างอินซูลินได้ แต่เพียงว่าไม่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องกาย จึงทำให้มีน้ำตาลเหลือใช้ จึงกลายเป็นเบาหวานได้ สาเหตุเกิดจาก กรรมพันธุ์ ,อ้วนเกินไป,หรือเกิดจากการใช้ยาบางชนิด

วิธีการรักษา ควบคุมอาหาร , ใช้ยากินรักษาเบาหวาน หรือในรายที่เป็นมากอาจต้องใช้ยาฉีดอินซูลิน

ref. ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานุภาพ

หากอ่านมาถึงตรงนี้แล้วสงสัยกดลิงค์เข้ามาคุยกันได้นะคะ

ไข่ดัน

FB: https://www.facebook.com/rukyaphama8/

บทความโดย ภญ.ยุพเรศ  ภัทรอนันต์พงศ์

เลขใบประกอบวิชาชีพ ภ.24887

ติดต่อได้เลยค่ะ